Stanley
إن الله مطلع على وجع بصدرك تخفيه عن العالمين ؛ يراك وأنت 
تمضي مثقلا به .. سيفرحك قريبًا وسيبدل وجعك فرحا ...<3 !
comments powered by Disqus