Stanley
ربي سألتك والصباح يتنفس
والقلب إليك داعيا متضرعا
هب من لدنك للقلب متنفس
وللروح راحة من كل وجعا
comments powered by Disqus