Stanley
جمﻴﻞ ﺃَﻥ ﺗَﻨﻄّﻮِﻱ ﻓِﻲ ﺯﺁﻭﻳﺔ ﻭﺟّﻌﻚ ﻭﺣِﻴﺪﺍً ,
ﻟَﺂ ﺗُﺮﻫِﻖُ ﺍﻵ‌ﺧﺮِﻳﻦ ﺏّ ﺁﻟﻤّﻚ , !
ﻭﺗُﻠّﻤﻠِﻢ ﺟﺮﺁﺣّﻚ ﻛَﻴﻒ ﺗﺸَﺂﺀ ,
ﻭﺗّﻨﻬَﺾ ﺩُﻭﻥ ﺿَﺠِﻴﺞ .. ")
comments powered by Disqus